Installera Homebrew, Ruby och Jekyll på MacOS 12.1

27 Oct 2021

macOS Monterey

Att installera Homebrew, Ruby och Jekyll på MacOS Big Sur (aka MacOS 11) var inte helt enkelt. Dokumentationen från Homebrew-projektet är inte supertydlig och när jag uppgraderade till MacOS 12 (aka MacOS Monterey) så bestämde jag mig för att styra upp läget lite.

Först avinstallerade jag Homebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/uninstall.sh)"

Avinstallationen kommer klaga över att den inte kunnat ta bort vissa filer, exempelvis /opt/homebrew. Radera allt medelst sudo rm -r -f -v /opt/homebrew. Den som fortfarande kör MacOS på Intel-processorerna kommer notera att den sökvägen inte stämmer överrens med deras installation och detta beror på att /usr/local inte är skrivbar för användare i M1-versionen av MacOS.

Därefter är det dags att installera om hela klabbet på riktigt. Har du inte installerat XCode ännu så är det dags att göra det först genom att mata in xcode-select --install i terminalen. Sedan kan du ta en fika. En stor fika, för detta kommer ta en stund.

Därefter är det dags att installera Homebrew igen. Mata in /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)". Detta ska installera Homebrew i /opt/homebrew. Om så inte är fallet, skapa katalogen /opt/homebrew, ställ dig i den och kör scriptet igen.

Därefter är det dags att installera Ruby. Ge först brew install rbenv ruby-build och vänta. Därefter ger du följande kommandon:

rbenv install 3.0.0<br /> rbenv global 3.0.0

Kolla så du fått in Ruby version 3.0.0 genom att ge ruby -v. Därefter skriver du rbenv rehash.

Du behöver lägga till sökvägarna för Ruby och gems i din profil. Öppna ~/.zshrc och mata in följande:

eval "$(rbenv init - zsh)"<br /> export PATH="/usr/local/opt/ruby/bin:/usr/local/lib/ruby/gems/3.0.0/bin:$PATH"<br /> export LANGUAGE=en_US.UTF-8<br /> export LANG=en_US.UTF-8<br /> export LC_ALL=en_US.UTF-8<br />

De tre sista raderna är till för att Jekyll version 4 eller senare ska kunna bygga webbsajter utan att få problem med teckenkonverteringen.

Öppna sedan ~/.zprofile och mata in följande rad:

eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Modifiera också din path så den pekar ut .gem-katalogen i din hemkatalog. I mitt fall ser det ut som nedan:

export PATH=/usr/local/Cellar/ruby/2.4.1_1/bin:/Users/joacim/.gem/ruby/3.0.0/bin:$PATH

Nu är det dags att installera Jekyll. Ge gem install --user-install bundler jekyll i terminalen och vänta. Om den klagar på path till dina gems så får du avsluta terminalen och sedan starta den igen för att alla path:ar ska sätta sig ordentligt.

På M1-Mac:arna kan du behöva göra lite mer. I terminalen ger du följande tre kommandon:

bundle update --bundler<br /> bundle add webrick<br /> bundle install --redownload<br />

Nu borde Jekyll fungera. Har du en befintlig sajt sedan tidigare kan du behöva installera om alla gems som hör till den sajten.