Apple böjer sig för Kina. Igen.

19 Aug 2020

DI Digital:

Apple har dragit tillbaka mer än 47.000 appar från den kinesiska appbutiken under den senaste månaden, i linje med policyförändringar. Apple ska nu eliminera ett kryphål som har tillåtit spel att säljas på plattformen även innan ett godkännande erhållits från kinesiska tillsynsmyndigheter.

Det hade varit hedervärt av Apple att dra sig ur Kina helt och hållet. Bevisligen håller inte deras tes om att de kan göra saker bättre och påverka i rätt riktning genom att finnas i Kina.