Datortidningarna som försvann

22 Nov 2021

Gamla datortidningar

VIC-rapport, Hemdatornytt, Datorhobby, Atarimagazin, PET-Nyheterna, Åtta bitar, Soft, Joystick… listan kan göras väldigt lång, och då har vi endast inkluderat några av de tidningar som vände sig till hemdatoranvändarna.

80-och 90-talets datorpress var minst sagt diversifierad. Stora förlag som exempelvis Bonnier höll sig borta från denna marknad – skulle det investeras pengar i en datortidning var det istället mot företagen man ville rikta sig och där platsade varken Commodore 64 eller Atari ST. När startades då den första svenska datortidningen? Intressant nog var det ett förlag ägt av Bonnier, Fackpressförlaget AB, som 1965 startade tidningen Modern datateknik under ledning av Carl-Adam Nycop. Om namnet låter bekant var han en tidningsman av klassiska mått som bland annat grundade kvällstidningen Expressen år 1944. Modern datateknik får anses vara den första svenska datortidningen och gavs ut i tio år fram till 1975. Tvåa på marknaden var tidningen Datornytt som gavs ut mellan 1977 och 1991, och i övrigt fanns det inte mycket till datorpress att tala om i Sverige på 70-talet. Kommande årtionde tog det fart på allvar med en rad tidningar. under senare delen av 80-talet och i princip hela 90-talet var International Data Group, IDG, den dominerande utgivaren av IT-relaterad press i Sverige och det förlaget tog inte i hemdatorer med tång varför det fanns gott om utrymme för andra spelare att ta för sig av marknaden.

Från VIC-News till VIC-Rapport

Utgivningen av hemdatorrelaterade tidningar började så smått ta fart 1983. Först ut var VIC-news som gavs ut av ett förlag vid namn VIC-klubben, som händelsevis satt i Askim, precis som Handic som då satt på argenturen för Commodores VIC-20 och Commodore 64-datorer. VIC-News, som hade en upplaga på 20000 exemplar per utgåva, hade stora planer för att engagera läsekretsen –läsarna uppmanades att starta lokalföreningar runt om i landet som skulle anslutas till moderklubben för Sverige. Hur det gick med den saken låter vi vara osagt. Utgivningen av VIC-News pågick fram till början av 1983 då tidningen bytte namn till VIC-nytt, men det namnet behölls endast ett nummer då den till nummer två från 1983 hade bytt namn till VIC-Rapport och bytt ägare.

Ett dotterbolag till Handic, Handic press, hade övertagit utgivningen. De stod för utgivningen av VIC-rapport tidningen från 1983 till 1985, ungefär samtidigt som att Handic förlorade argenturen för Commodores produkter till Commodores egna svenska bolag. Nummer två från 1985 var det sista som gavs ut av VIC-rapport – tidningen gick i graven för att snart återuppstå fast under namnet Commodore rapport och gavs under 1986 ut av förlaget Datorpress AB, ett bolag i Växjö. Tre nummer blev det, och därefter var dess saga all. Värt att notera är att tidningen bytte logotype efter det första numret och de två sista numren hade bland annat med Commodores logotype på omslaget.

Allt om hemdatorer lanserades även den 1983, och som tidning betraktat måste man verkligen tillstå att den hade ett ambitiöst namn, men mycket av ambitionen fungerade faktiskt. Precis som med en senare titel, Hemdatornytt, skrev Allt om hemdatorer om en stor mängd hemdatorer där en del märken och modell knappt såldes i Sverige. Bland annonserna fanns också en bunt modeller som kanske sålde bra i utlandet men i Sverige fick de aldrig något fotfäste. Vem minns exempelvis M5 Creative Computer (även kallad Sord), Oric, Microbee 32, Dragon 32, Micro Professor II, Color Genie, med flera. Intressant nog fanns det då och då annonser för datorer som tidningen samtidigt skrev artiklar om… man kan tänka, tycka och tro precis vad man vill om det. I nummer 2-3 från 1985 lanserades det en Basickurs och tidningen var också till stora delar fylld med allehanda programlistningar. Det blev också det sista numret av tidningen som därefter försvann spårlöst. Under delar av 1984 medföljde också en specialtidning kallad Commodore Computing International, CCI, med som en inhäftad bilaga till Allt om hemdatorer. Inget annat datormärke fick denna specialbehandling.

Med Allt om hemdatorer och Commodore rapport i graven så var det ganska dåligt med hemdatortidningar i Sverige under 1985. Året efteråt hände det däremot saker och ting.

Ulf Selstam och Christer Rindeblad

Under vintern 1986 kom det första numret av tidningen Svenska Hemdator Hacking. Två år tidigare hade Ulf Selstam, som då jobbade natt inom vården, skaffat sig en ZX Spectrum 48K för att ha något att syssla med på nätterna. Selstam kände att de datortidningar som fanns då var alldeles för avancerade för den kunskapsnivå han befann sig på. Så han kavlade upp ärmarna och satte igång att skapa den tidning han ville ha. Precis som Datormagazin i sina tidiga dagar skapades Svenska Hemdatorhacking med ytterst begränsade resurser – Selstam skrev de första numren på sin ZX Spectrum 48K och printade sedan ut dem på en termoskrivare på textremsor. Dessa remsor skickades i sin tur vidare till ett sätteri som monterades på montageark, fotograferades och förvandlades till tryckplåtar som skickades till tryckeriet. Tidningen kostade 16:90 kronor om man köpte den i butik.

Vill du läsa resten av artikeln? Den finns i Datormagazin Retro #4 som kan beställas här!